faculties_present_img

Специалности

Предлагат се 7 бакалавърски, 5 магистърски и 4 (учител) степени на обучение.

    Няма въведени специалности
    Няма въведени специалности
Адрес:

гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59

Блок: 1 Етаж: 2 Кабинет: 1214 

Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Директорска канцелария:
Уеб страница:

http://www.tu-sliven.com/