faculties_present_img

Специалност "Материалознание и технология на машиностроителните материали"

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.1. Машинно инженерствоОтдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg