faculties_present_img

Инженерно-педагогически факултет - Сливен

IPF-Sliven_.jpg

Инженерно-педагогическият факултет (ИПФ) в гр. Сливен е основан през 1986 г. и е изнесено звено на Техническия университет (ТУ) – София. Във факултета се обучават студенти по бакалавърски, магистърски и докторски програми. Завършилите обучението си получават дипломa за висше образование с професионална квалификация „инженер“ или “магистър-инженер”, съответно за образователно-квалификационната степен “бакалавър” или “магистър”. Дипломите, издадени с щемпела на ТУ – София, прави приносителите им конкурентноспособни не само в страните от Европейския съюз, но и в много други извън него. Отличително за ИПФ е задължителното паралелно обучение на студентите от бакалавърските програми по педагогическа подготовка, в резултат на което те получават и свидетелство за професионална квалификация „учител“.

Привилегия за студентите е възможността всеки желаещ (семеен или несeмеен) да бъде настанен в студентско общежитие, чийто корпус заедно с прилежащия му студентски стол и сградите на факултета образуват един кампус на фона на старопланинския резерват „Сини камъни“.Инженерите и магистър-инженерите, подготвени от преподавателския сътав на ИПФ – Сливен, могат да приложат своите знания и умения в редица области на производството, търговията, държавната и общинска администрация, както и да развиват собствен бизнес, съобразно придобитата специалност. Благодарение на допълнителната професионална квалификация „учител“ те могат да се реализират и като преподаватели в професионалните и общообразователни гимназии в страната.

Адрес:

гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59

Блок: 1 Етаж: 2 Кабинет: 1214 

Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Директорска канцелария:
Уеб страница:

http://www.tu-sliven.com/