Международни

Сдружение: Асоциация на международните отдели на Висшите Учебни Заведения (АМО)
Международна обществена организация на международните отдели на висшите учебни заведения от Централна и Източна Европа. Международната обществена организация „Асоциация на международните отдели на висшите учебни заведения” (АМО) е обществено доброволно сдружение, създадено от представителите на международните отдели на висшите учебни заведения от Централна и Източна Европа с цел о...
Още...
Сдружение: Институт на инженерите по електротехника и електроника (IEEE)
Със своите над 430 000 члена в повече от 160 държави, глобална мрежа от разположени в целия свят структурни звена, публикации, уеб-услуги и конференции, IEEE е най-голямата професионална техническа асоциация на планетата. В днешно време в IEEE членуват не само инженери по електротехника и електроника, но и специалисти в много други области, като програмисти, физици, лекари и др.   IEEE...
Още...
Сдружение: Дигитална национална коалиция (ДНК)
Техническият университет-София стана част от учредителите, които на 10 юни подписаха меморандум за създаването на Дигитална национална коалиция (ДНК) в България. Коалицията е част от инициативата на Европейската комисия (ЕК) Grand Coalition for Digital Jobs, която е насочена към решаването на проблема с липсата на достатъчен брой и качествени професионалисти в Европа, заети в областта на информаци...
Още...
Сдружение: Асоциацията на балканските университети (BUA)
Асоциацията на балканските университети е свободно сдружение с нестопанска цел на висши училища от балканския регион. Асоциацията има за цел създаване на мрежа от висши училища, библиотеки, научно-изследователски центрове, обединени на базата на културата, историята, икономиката, образованието, спорта на региона и формиране на обща визия за бъдещето.   Дейностите на BUA включват подобряване...
Още...