faculties_present_img

Сдружение: Дигитална национална коалиция (ДНК)

Техническият университет-София стана част от учредителите, които на 10 юни подписаха меморандум за създаването на Дигитална национална коалиция (ДНК) в България. Коалицията е част от инициативата на Европейската комисия (ЕК) Grand Coalition for Digital Jobs, която е насочена към решаването на проблема с липсата на достатъчен брой и качествени професионалисти в Европа, заети в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).
 
Основател и координатор е Дигиталният шампион на България - г-жа Гергана Паси. Техническият университет-София е член на управителния съвет на ДНК.
 
Основната цел на новоучредената коалиция е да обедини усилията на всички заинтересовани страни и да инициира проекти, които да спомогнат за придобиване на дигитални умения и  запълване на нуждата от ИКТ специалисти.
 
В учредяването на ДНК в България се включиха представители на правителството в лицето на вицепремиера Даниела Бобева, представители на бизнеса, образователните институции, БАН. Специално за подписването на меморандума в България пристигнаха Кунстантитен фон Оранте-Насау, началник на кабинета на Нели Крус, заместник-председател на ЕК, Джонатан Мъри, директор на Digital Europe, ректори на университети, вицепремиер, Google, HP, Microsoft, VMWare, Musala Soft, Telelink, SAP, Oracle, Samsung, Sisco, Telerik, Vivacom, Globul, Мтел, Глобални библиотеки, община Варна, Walltopia, Lenovo, BASSCOM, BAIT, ICT Cluster и т.н.....

Сдружението цели:

  • Да разгласява значението на дигиталните умения и компетенции в 21-ви век с крайна цел повече ученици (6-18г), които припознават тези умения като интересни и ключови за своето професионално и личностно развитие. 
  • Да съдейства за  увеличаване и актуализиране на практическата насоченост на Университетските програми, свързани с дигиталните умения, вкл. чрез по-практично партньорство между университети и бизнес.
  • Да насърчава държавни и корпоративни политики, насочени към осигуряване на интернет достъп за всички, е-политики и дигитално включване.
  • Да лансира и подпомага проекти, свързани с придобиване на дигитални умения сред по-възрастните (50-55+).
  • Да привлече всички необходими ресурси и участието на държавни институции,  бизнес, НПО и експерти, необходими за постигане на гореизброените цели
  • Други цели в контекста на дигитализацията и дигиталните умения, които към момента на учредяване на Сдружението не биха могли да бъдат предвидени поради динамиката в ИКТ сектора.

Главен изпълнителен директор на ДНК за България е г-жа Рени Рупчева. Тя заяви, че до 2020 г. почти 96% от професиите ще изискват основни дигитални умения и поради това е много важно да бъдат положени необходимите усилия за популяризирането на ИКТ професиите и необходимото обучение за придобиване на дигитални умения в българското общество.
 
Страхотен ентусиазъм от страхотни хора! 

 

Уеб страница: http://digitalalliance.bg