faculties_present_img

Сдружение: Асоциацията на балканските университети (BUA)

Асоциацията на балканските университети е свободно сдружение с нестопанска цел на висши училища от балканския регион. Асоциацията има за цел създаване на мрежа от висши училища, библиотеки, научно-изследователски центрове, обединени на базата на културата, историята, икономиката, образованието, спорта на региона и формиране на обща визия за бъдещето.
 
Дейностите на BUA включват подобряване на диалога между различните култури, провеждане на съвместни научни изследвания, създаване на мрежа за комуникация за по-добър обмен на знания между членовете на BUA, участие в съвместни проекти, организиране на обмен на студенти и преподаватели (включително в рамките на Еразъм+), създаване на съвместни програми за обучение с цел придобиване на двойни дипломи, организиране на съвместни културни и спортни прояви, и др.

 

Уеб страница: http://www.baunas.org