faculties_present_img

Сдружение: Асоциация на международните отдели на Висшите Учебни Заведения (АМО)

Международна обществена организация на международните отдели на висшите учебни заведения от Централна и Източна Европа. Международната обществена организация „Асоциация на международните отдели на висшите учебни заведения” (АМО) е обществено доброволно сдружение, създадено от представителите на международните отдели на висшите учебни заведения от Централна и Източна Европа с цел обединяване на усилията по осъществяване на професионалните им дейности и постигане целите на Асоциацията.

Целта на дейността на АМО е обединяване на усилията по интегрирането на висшите учебни заведения в световната образователна и научна общност, формиране и поддържане на репутацията на вузовете на световния образователен пазар.
 Асоциацията е неправителствена обществена организация с идеална цел, създадена на доброволна основа и регистрирана в страните-участници в съответствие с техните закони.
 В своите дейности Асоциацията се ръководи от нормите на международното право, постановленията на ООН за правата на човека, възнамерява да координира своите усилия с дейността на ЮНЕСКО, ЮНИДО и други хуманитарни международни организации.
 Асоциацията е отворена организация и е готова да приеме в редовете си всеки, който споделя целите и задачите й и е съгласен с нейния Устав. За постигане на уставната цел АМО решава следните задачи:
 Обединяване на усилията за запазване, укрепване и развитие на съществуващите между висшите училища връзки;
Оказване на съдействие за международния академичен обмен;
Организиране на семинари за сътрудниците на международните отдели с цел обмен на опит и повишаване на квалификацията;
Установяване на връзки и координиране на дейността с националните и международните органи за управление на системата за подготовка на специалисти в сферата на образованието и науката. 
Асоциацията е обединение на физически и юридически лица. В своите финансови дейности Асоциацията се опира на специален Фонд, създаван въз основа на доброволни отчисления на спонсори: правителствени и не правителствени организации, фирми и компании, частни лица. На своите спонсори Асоциацията предлага съдействие в областта на комуникациите, установяването на контакти, организирането на научни консултации и семинари за обучение на студенти и специалисти, повишаване на тяхната квалификация.
Предвижда се създаване на специален фонд за поддръжка на съвместни учебни и научни програми.
 Работните езици на Асоциацията са руски, английски, немски.
 Асоциацията е основана през 1991 година. От създаването й до сега неин  Президент е маг. инж. Валентин Димитров – Гл. секретар на ТУ-София. През 2012 година за  Вицепрезидент бе избран маг. инж. Олег Духлев от ТУ-София.
Членове на Асоциацията са представители на най-големите технически университети от Централна и Източна Европа – 42 университета, като МЭИ Москва, МГТУ “Бауман”, МТУСИ, ЛЭТИ, МИСИС, НГМУ, МГСУ, РХТУ, ТПУ, ОМГУПС, ПГУПС, Пражка политехника, Техническите университети в Дрезден, Илменау, Ерфурт, Аугсбург, Варшава, Вроцлав, Будапеща, София  и други.

 
Беларус
 Беларуски национален технически университет (БНТУ)
 България
Технически университет - София
Университет по архитектура, строителство и геодезия, София
Химико технологичен и металургичен университет , София
Русенски университет “Проф. д-р Асен Златаров”
Технически университет - Габрово
Технически университет - Варна
Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”
Американски университет в България, Благоевград
 Унгария
Будапещенски университет по икономика и технологии
Германия
Технически университет Илменау
Строителен университет Ваймар
Висше техническо училище Митвайда                     
Университет Росток
Минно-геоложка академия Фрайберг
Технически университет Дрезден
Висше професионално училище Аугсбург
Висше професионално училище Ерфурт
 Литва
Технически университет Вилнюс
 Полша
Варшавска политехника
Вроцлавска политехника
Радомска политехника
Гданска политехника
Росия  
Волжски държавен инженерно-педагогически университет
Санкт-Петербургски държавен електротехнически университет "ЛЭТИ"
Санкт-Петербургски държавен политехнически университет
Петербургски държавен транспортен университет
Московски енергетически институт
Московски държавен строителен университет
Московски технически университет по комуникации и информатика
Държавен технологичен университет "Московски институт за стомани и сплави"
Руски химико-технологичен университет  “Д.И. Менделеев”
Московски държавен транспортен университет
Московски държавен технически университет  “Н.Э. Бауман”
Томски политехнически университет
Московски държавен хранително-вкусов университет
Омски държавен транспортен университет
Южно-Уралски държавен университет
Уралски държавен транспортен университет
 Словакия
Словашки технически университет в Братислава
 Украйна
Национален технически университет на Украйна
 Чехия
Чешски технически университет в Прага
 
Асоциацията е готова за коопериране с всички подобни на нея организации, поддържащи идеите на хуманизма и прогреса.