faculties_present_img

Сдружение: Институт на инженерите по електротехника и електроника (IEEE)

Със своите над 430 000 члена в повече от 160 държави, глобална мрежа от разположени в целия свят структурни звена, публикации, уеб-услуги и конференции, IEEE е най-голямата професионална техническа асоциация на планетата. В днешно време в IEEE членуват не само инженери по електротехника и електроника, но и специалисти в много други области, като програмисти, физици, лекари и др.
 
IEEE е водещ световен разработчик на международни стандарти, служещи за основа при създаването и функционирането на голям брой продукти и услуги в сферата на телекомуникациите, ИТ и енергетиката. Понастоящем се разработват повече от 1 500 стандарта и проекта.

IEEE също така създава и предлага на своите членове материали и курсове за непрекъснато обучение, за да им помогне постоянно да повишават квалификацията си. IEEE успешно работи с индустрията, университетите и правителствата с цел повишаване грамотността на ученици и студенти в области като математика, инженерни науки и технологиите.

 

Уеб страница: http://www.ieee.org