Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Факултет Електронна техника и технологии
Специалност: Електроника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

“Електроника” от професионално направление 5.2.Електротехника, електроника и автоматика
Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката, както и с 
образователните и изследователските програми на водещи европейски университети.


Специалността дава на студентите необходимите умения за успешно решаване на широк спектър от инженерни задачи. Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети. Заложените дисциплини са актуализирани след проведен анализ на съвременните тенденции на пазара на труда и са изцяло съ...
Още...

Факултет: Машиностроителен факултет
Специалност: Инженерна логистика
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Професионално направление 5.13 “Общо инженерство”


Магистърските програми в специалност “Инженерна логистика” имат за цел да доразвият познанията получени при обучението в образователната степен “бакалавър” в следните направления:

ТЕХНИЧЕСКА ЛОГИСТИКА ИНФОРМАЦИОННА ЛОГИСТИКА

Магистър инженер-логистикът  по "Инженерна логистика" могат...
Още...

Факултет: Машиностроителен факултет
Специалност: Проектиране на иновативни инженерни продукти
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. “Технически науки”


Специалността е предназначена за широк кръг специалисти и за нея могат да кандидатстват завършили ОКС „Бакалавър“ и/или „Магистър“ от всички специалности на област 5. „Технически науки“ без изравнително обучение, а от други специалности с изравнително обучение.

ПРЕДЛАГАMЕ:

Подготовка на...
Още...