Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Машиностроителен факултет
Специалност: Техническа безопасност на работно оборудване
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област на висше образование: 5. Технически науки


Обучението в специалността „Техническа безопасност на работно оборудване” има за цел да подготвя инженери в областта на осигуряването и техническия контрол на безопасността на работно оборудване, управлението на здравето и безопасността при работа, електрическата и пожарна безопасност, екологичната защита на работната среда.

Инженерите, завършили тази магистърска специално...
Още...

Факултет: Машиностроителен факултет
Специалност: Потребителски ориентиран дизайн на опаковки
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Професионално направление 5.13 “Общо инженерство”


Обучението по специалността „Потребителски ориентиран дизайн на опаковки” осигурява на младите инженер-дизайнери:

Знания за методологичния подход в областта на дизайна на опаковки, ориентиран към преживяването на потребителя; Практически знания и умения при дизайна на опаковки от идеята/концепцията до внедряването им в промишлеността; Първона...
Още...