faculties_present_img

Факултет по телекомуникации

ftk_.jpg

   Факултетът по телекомуникации е водещ факултет в областта на комуникационните технологии в нашата страна. Той предлага съвременно обучение по специалността „Телекомуникации” за получаване на степените „бакалавър” и „магистър” .

    В учебния план за бакалавърската степен се осигурява възможност за избираеми дисциплини, които дават допълнителна специализация в радиокомуникации, аудио- и видео технологии, телекомуникационни мрежи и технологии и мениджмънт на комуникационни системи.

  Телекомуникациите е една от най-модерните и динамично развиващите се области на техниката и технологиите в днешно време. Област, в която се влагат огромни инвестиции и работят водещи технологични компании в света, в която има най-ниска безработица и постоянна нужда от квалифицирани кадри.

    Факултетът  поддържа  тесни връзки с водещите български телекомуникационни оператори, както и наши и чужди фирми в областта на информационните и комуникационни технологии, които предлагат стажантски  програми  и  стипендии  на студентите, както и различни видове  допълнително  специализирано обучение.

 

 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 4 Кабинет: 1439Б 

Студентска канцелария:

Мила Николова-Цветкова
Email: milan@tu-sofia.bg
Кабинет: 1440
Тел.:02 965-3107

Ани Кръстева
Email: a_krasteva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1440
Тел.:02 965-3107

Леди Бачева
Email: ledi@tu-sofia.bg
Кабинет: 1440
Тел.:02 965-3107

Деканска канцелария:

Яна Цанкова
Email: fktt-dekan@tu-sofia.bg
Кабинет: 1439-Б
Тел.:+359 2 965 3095, +359 2 965 2095

Уеб страница:

http://ftk.tu-sofia.bg/