Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Машиностроителен факултет
Специалност: Mедицинска техника
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Професионално направление 5.13 “Общо инженерство”


Основната цел на обучението по специалност „Медицинска техника” е да подготви високо квалифицирани специалисти в областта на разработване, производство, експлоатация и поддръжка на съвременни медицински изделия.

Младите инженерни кадри, завършили тази магистърска специалност получават солидни базисни знания, необходими ...
Още...

Факултет: Факултет по транспорта
Специалност: Транспортна техника и технология
Професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Магистърското обучение се провежда по следните магистърски програми:

  • ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ И АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА”
  • “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА”
  • “КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИКА”
  • “ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА”

 


Продължителността на редовното обучение е 1,5 учебна година, включително разработване на дипломна работа.

Завършилите ОКС „Магистър“ в специалността Транспортна Техника и Технологии получават необходимите занания и умения за професионална реализация в областта на автомобилния и железопътния транспорт.

<...
Още...
Факултет: Факултет по транспорта
Специалност: Технология и управление на транспорта
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Професионално направление: 5.13 "Общо инженерство"


Продължителността на редовното обучение е 1,5 учебна година, включително разработване на дипломна работа.

Завършилите ОКС „Магистър“ в специалността Технология и Управление на Транспорта получават необходимите занания и умения за професионална реализация в областта на автомобилния и железопътния транспорт.

<...
Още...