Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Факултет Компютърни системи и технологии
Специалност: Компютърни технологии и приложно програмиране
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5.2. "Електротехника, електроника и автоматика"; 5.3. "Комуникационна и компютърна техника"; 4.6. "Информатика и компютърни науки" 


Специалността е насочена към изграждане на знания и умения в студентите, позволяващи им да разработват висококачествени системи, използвайки сложни компоненти и техники в областите на компютърните технологии и информационни системи, компютри, мрежи и бази от данни. Това ще им позволи да работят като софтуерни инженери, системни анализатори, инженери по комуникационна техника и крайни потребител...
Още...

Факултет: Факултет Компютърни системи и технологии
Специалност: Компютърни технологии в нематериалната сфера (Компютърна визуализация и мултимедия)
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5.2. "Електротехника, електроника и автоматика" или 5.3. "Комуникационна и компютърна техника"


Специалността е насочена към изграждане на знания и умения в студентите, позволяващи им да разработват съвременни визуализационни, мултимедийни системи и системи за интерфейс „човек-компютър“, използвайки сложни методи и техники. Това ще им позволи да работят в съвременни области като компютърни игри, виртуална реалност 3D системи и тяхното приложение.

...
Още...
Факултет: Факултет Електронна техника и технологии
Специалност: Силови електронни системи
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. Технически науки


Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на силовата електроника, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети.

Форма на обучение - платено.

 

...
Още...