faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Машиностроене и уредостроене

Факултет: Машиностроителен факултет

Специалност: Машиностроене и уредостроене

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

Професионално направление 5.1 “Машинно инженерство”

Описание:

Магистърските програми в специалност “Машиностроене и уредостроене” имат за цел да доразвият познанията получени при обучението в образователната степен “бакалавър” в следните направления:

 • АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО
 • ИНЖЕНЕРИНГОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 • ЛОГИСТИЧНА ТЕХНИКА
 • МЕТРОЛОГИЯ, ФИНА МЕХАНИКА И ОПТИКА
 • ПОЛИМЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

Завършилите специалността могат да работят във всички отрасли на промишлеността включително в областта на мениджмънта, маркетинга, инженеринга и промишления дизайн у нас и в чужбина.

Необходими документи:

Документи за кандидатстване:

 • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”/оригинал/ или академична справка;
 • молба - декларация по образец ;
 • документи за статии, награди, участия в конференции и др.- прилага се копие на заглавната страница на списанието или сборника, самата статия и съдържанието на списанието или сборника,  копие от документа за награда;
 • квитанция за платена такса за кандидатстване.

Документи за записване:

 • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”
 • студентска книжка
 • студентска лична карта
 • студентски картон
 • 4 снимки
 • квитанция за платена семестриална такса
 • лична карта, която след проверка се връща

Краен срок: 2019-12-15

Допълнителна информация:

Технически университет - София, бл.4, канцелария на МФ - студенти, стая 4201а, тел. (02) 9653737

Срок за подаване на документи: 30.09.2019 г. - 08.10.2019 г.
Обявяване на резултатите от класирането: 09.10.2019 г.

Записване: 10.10.2019 г. – 14.10.2019 г.

Начало на семестъра: 14.10.2019 г.