Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Машиностроителен факултет
Специалност: Машиностроене и уредостроене
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Професионално направление 5.1 “Машинно инженерство”


Магистърските програми в специалност “Машиностроене и уредостроене” имат за цел да доразвият познанията получени при обучението в образователната степен “бакалавър” в следните направления:

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО ИНЖЕНЕРИНГОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЛОГИСТИЧНА ТЕХНИКА МЕТРОЛОГИЯ, ФИНА МЕХАНИКА И ОПТИКА ПОЛИ...
Още...
Факултет: Машиностроителен факултет
Специалност: Мехатроника
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Професионално направление 5.1 “Машинно инженерство”


Магистърските програми в специалност “Мехатроника” имат за цел да доразвият познанията получени при обучението в образователната степен “бакалавър” в следните направления:

МЕХАТРОННИ СИСТЕМИ В ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО; ОПТИЧНА, МИКРОМЕХАНИЧНА И ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА.

 Магистър-инженерът по спец...
Още...

Факултет: Машиностроителен факултет
Специалност: Инженерен дизайн
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Професионално направление 5.1 “Машинно инженерство”


Инженерът дизайнер по специалност “Инженерен дизайн” е интегративен специалист, който трансформира техническите системи (производствени и потребителски) в изделия и продукти за човека в съответствие с ергономичните изисквания, естетическите предпочитания, социално-психологичните особености и пазарните условия.  Той разбира езика на инженерните специал...
Още...