faculties_present_img

Кандидатстване за ОКС "магистър" - След проф. бакалавър обучение

Факултет: Стопански факултет
Специалност: Стопанско управление
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Обучение: Маг. след проф.Бакалавър
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • Професионални бакалаври, завършили специалностите от професионално направление 3.7. Администрация и управление.

Прием на документи  за задочно допълващо  (за проф. бакалаври) от 15.07.2019 г. до 15.11.2019 г. Класиране  до 18.11.2019г. Записване на новоприети студенти  до 20.11.2019г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04.

Първи семестър   21.11.2019г.– 07.12...
Още...