faculties_present_img

Кандидатстване за ОКС "магистър" - След проф. бакалавър обучение

Факултет: Стопански факултет
Специалност: Стопанско управление
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Обучение: Маг. след проф.Бакалавър
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалности  „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“ и от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“,  3.8  „Икономика“ , 3.9 „Туризъм“, 3.4 „Социални дейности“ (за магистърска програма „Управление на персонала“) и 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ (за магистърска програма „Управление на маркетинга“);
  • Дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно   завършили изравнително обучение.
  • Професионални бакалаври по специалности от професионално направление 3.7 „Администрация и управление“, успешно завършили допълващо обучение.

 


...
Още...