Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Машиностроителен факултет
Специалност: Техническа безопасност на работно оборудване
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област на висше образование: 5. Технически науки


Обучението в специалността „Техническа безопасност на работно оборудване” има за цел да подготвя инженери в областта на осигуряването и техническия контрол на безопасността на работно оборудване, управлението на здравето и безопасността при работа, електрическата и пожарна безопасност, екологичната защита на работната среда.

Инженерите, завършили тази магистърска специално...
Още...

Факултет: Машиностроителен факултет
Специалност: Потребителски ориентиран дизайн на опаковки
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Професионално направление 5.13 “Общо инженерство”


Обучението по специалността „Потребителски ориентиран дизайн на опаковки” осигурява на младите инженер-дизайнери:

Знания за методологичния подход в областта на дизайна на опаковки, ориентиран към преживяването на потребителя; Практически знания и умения при дизайна на опаковки от идеята/концепцията до внедряването им в промишлеността; Първона...
Още...
Факултет: Факултет приложна математика и информатика
Специалност: Информатика и софтуерни науки
Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

За обучение по специалността могат да кандидатстват завършилите ОКС "Бакалавър" и/или "Магистър" от Професионални направления:

4.5 "Математика"

4.6 "Информатика и компютърни науки"

5.2 "Електротехника, електроника и автоматика" и

5.3 "Комуникационна и компютърна техника".


Магистърската програма „Информатика и софтуерни науки” е създадена за да отговори на все по-растящите потребности на обществото у нас и в света от високо квалифицирани специалисти в областта на информационните технологии. Тя осигурява подготовка с възможности за реализация в широк диапазон от дейности: създаване и развитие на софтуерни продукти за ефективно управление в администраци...
Още...