Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Факултет за английско инженерно обучение
Специалност: Индустриално Инженерство (на английски език)
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Общо инженерство


Учебната програма отразява новостите в инженерното образование в изграждането на открита хармонизирана модулна схема, която помага на студентите да бъдат в крак с най-новите разработки, предмети и нови перспективни области. Студентите ще бъдат информирани за динамичните промени в инженерната наука и практика, както и за работодателските нужди. Учебната програма се осн...
Още...

Факултет: Факултет за английско инженерно обучение
Специалност: Електронно управление ( на английски език )
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Технически и икономически науки


Електронното управление дава стратегически цялостна представа за използването на информационни и комуникационни технологии в публичния сектор и други дейности, свързани с социални системи, като например електронни услуги, електронна инфраструктура и социални мрежи. Продължителността на редовното обучение е 1.5 учебни години (два  семестъра и разработване на дипл...
Още...

Факултет: Факултет за английско инженерно обучение
Специалност: Информационни технологии за управление на бизнеса (на английски език)
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Технически и икономически науки


Магистърската програма „Информационни технологии за управление на бизнеса“ е насочена към софтуерните платформи, които се използват в бизнеса. В специалността студентите ще се запознаят по-обстойно с ERP система (съкращение от Enterprise Resource Planning).. ERP системата е софтуерна платформа за автоматизация на процесите по плани...
Още...