Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Машинно-технологичен Факултет
Специалност: Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки.


Завършилите програма “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” магистри могат да продължат обучението си в образователно научна степен „Доктор” в ТУ-София или в чужбина по подходящи научни направления. Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски унив...
Още...

Факултет: Машинно-технологичен Факултет
Специалност: Дигитални индустриални технологии
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки.


Завършилите специалността „Дигитални индустриални технологии“ магистри могат да продължат обучението си в образователно научна степен „Доктор” в ТУ-София или в чужбина. Студентите от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети. Предвижда се и пряко сътрудничество с воде...
Още...

Факултет: Машинно-технологичен Факултет
Специалност: Инженерна екология
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

4. Природни науки, математика и информатика и 5. Технически науки


Завършилите програма “Инженерна екология” магистри могат да продължат обучението си в образователно научна степен „Доктор” в ТУ-София или в чужбина по подходящи научни направления. Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети. Предвижда се и пряко сътр...
Още...