НИИКЛ „Осветителна техника”

nopic_.jpg

НИИКЛ “Осветителна техника” е водещ светлотехнически център към най-големия и най-стария технически университет в страната. В нея от над 30 години се извършват научни изследвания, конструират се уникални фотометрични стендове и измервателна апаратура, проектират се репрезентативни и специални осветителни уредби, провежда се изследователска и учебна работа със студенти и докторанти.

 Лабораторията разполага с уникални измервателни съоръжения като фотометрична сфера с диаметър 2m, автоматизиран огледален гониофотометър за измерване на светлоразпределителни криви на осветители и на светлинни източници, автоматизиран гониорефлектометър за измерване на отражателни характеристики на пътни настилки и други повърхности, специализирана цифрова камера за светлотехнически измервания, спектрорадиометър за оценка на светлинни източници и фотобиологичен риск на осветители. Лабораторията е с 6-та по ред акредитация за изпитвания на светлинни източници, светлодиоди, осветители, прожектори, осветителни уредби, светофари, пътни знаци, пътна маркировка и други средства за сигнализация, негатоскопи и калибриране на луксметри съгласно изискванията на БДС EN 17025/2006 г. с валидност за целия Европейски съюз.

Съставът на Лабораторията включва отлично подготвени специалисти, които са сред водещите светлотехници на страната. 

 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Контакти:

Имейл: onilot@tu-sofia.bg
Телефон: +359 2 965-27-14, +359 2 965-20-96, +359 2 965-39-03, Факс: +359 2 868-67-19


Ръководител:

проф. д-р Ангел Пачаманов
Телефон: 2714
Кабинет: 3101А-2

Уеб страница:

http://lightlab.tu-sofia.bg