faculties_present_img

НИЛ "Организация и управление на автомобилния транспорт"

2. Безпилотен летателен апарат за мониторинг на показателите на пътнотранспортното  движение._.jpg

Дейността на научноизследователска лаборатория „Организация и управление на автомобилния транспорт“ е насочена към изследване, моделиране и анализ на процесите свързани с организацията и безопасността на движението, техническата експлоатация и автомобилните превози, влиянието на автомобилите върху околната среда и произтичащите от тези процеси проблеми. Създадената лаборатория спомага за развитие на научните изследвания и разработки в областта на автомобилния транспорт, което да доведе и до внедряването им в конкретни разработки за подобряване на условията на експлоатация на пътните превозни средства и безопасността на движението.

Осъществяването дейността на лабораторията се осигурява от водещи специалисти в областта на автомобилния транспорт, автоматика, информационна и управляваща техника, комуникации и видеотехнологии от Факултет по транспорта, Факултет по телекомуникации и Факултет Автоматика.

 

     

 1. Лабораторен автомобил за провеждане на изследвания в реални пътни условия 

 

 

 

 

 

2. Безпилотен летателен апарат за мониторинг на показателите на пътнотранспортното  движение.

 

 

 

 

    3. Част от изследваните участъци от уличната мрежа в гр. София

 

 

 

 

 

 

4. Стенд за диагностика на окачването и елементите на окачването на автомобила

 

 

 

 

5. Резултати от проведени изследвания по окачването на автомобила

 

 

 

 

6. Мобилен четири компонентен газоанализатор и димомер, за измерване на вредните емисии от автомобилите

Organisation and Management of Automobile Transport Lab_.jpg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 9 Етаж: 2 Кабинет: 9243 

Ръководител:

доц. д-р инж. Дурхан Салиев
Имейл: durhan_saliev@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2308
Кабинет: 9243