faculties_present_img

НИЛ „Център за изследване на микроклимат, енергия и околна среда СЕРДЕСЕН”

00257.MTS.00_00_06_01.Still001_.jpg

Центърът за изследване на микроклимат, енергия и околна среда, CЕРДЕСЕН е създаден през 1995г. в Технически университет-София в рамките на международен проект Tempus S_JEP09862-95. Близо 25 години СЕРДЕСЕН работи по международни проекти, проекти финансирани от фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката, както и по национални индустриални проекти. През 2002 година СЕРДЕСЕН е признат за „Center of excellence“ от Европейската комисия и е финансиран за три години (ENK6-CT-2002-80661, 2002- 2005).
 
Научно изследователската дейност на центъра е насочена към теоретично и експериментално изследване на топло- и масообменни процеси, чиято ефективност се определя от аеродинамичното взаимодействие, на което се основават. Теоретичните изследвания се провеждат на базата на Изчислителната механика на флуидите (CFD), което позволява детайлно изследване на локалните параметри, определящи конкретния процес.
Редица проекти, изпълнени в СЕРДЕСЕН, са свързани със симулационно изследване на горивните процеси в различни промишлени котли, които изгарят въглища или природен газ.
Друга група проекти са свързани с изследване на аеродинамичното взаимодействие във вентилирани помещения и определяне на параметрите микроклимата в тях.
Симулационните изследвания се провеждат с лицензирани софтуерни пакети. Центърът СЕРДЕСЕН разполага също и със съвременна измервателна апаратура за оценка на параметрите на вътрешната среда ( микроклимат ) и въздействието й върху човека.
Специфична дейност на центъра през годините е организирането и провеждането на специализирани събития за студенти и млади учени, както и провеждането на специализирани професионални и научни семинари, уъркшопи, летни училища и обучителни курсове.
Обект на изследване в СЕРДЕСЕН са и различни задачи от хидро- и аеродинамиката в инженерни приложения.

 

00004.MTS.00_00_07_02.Still002_.jpg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 2 Кабинет: 2248 

Контакти:

Имейл: peter.stankov@abv.bg
Телефон: +359 2 965 2327 ;+359 2 965 3305


Ръководител:

проф. дтн инж. Петър Станков

Уеб страница:

http://www.cfdc.tu-sofia.bg