faculties_present_img

НИЛ "Център за енергийни анализи"

la_.jpg

ЦЕНТЪРЪТ  ЗА  ЕНЕРГИЙНИ  АНАЛИЗИ (ЦЕА) е научноизследователска лаборатория с университетски статут.

     Акредитирана е за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, и промишлени системи.

     ЦЕА е в основата на разработените и провеждани в България курсове за обучение на експерти по енергийна ефективност в съответствие с изискванията на ЗЕЕ.  

     От 2010 г. притежава Сертификат EN ISO 9001:2008 за качество при обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи за енергийна ефективност.

     Центърът за енергийни анализи притежава съвременна апаратура за измерване на енергийни характеристики на сгради и промишлени системи, като: комбинирани уреди за линейни размери, площ и обем с лазерно насочване; преносими електронни термометри за контактно измерване на температура; ултразвукови  дебитомери за течности; инфрачервени термометри за безконтактно измерване на повърхностна температура; уреди за измерване на коефициента на топлопреминаване през ограждащи елементи; многофункционални  електро измервателни уреди; универсален уред за измерване на скорост и налягане на въздушен поток; автоматични записващи уреди за измерване на температура и относителна влажност; ултразвуков уред за търсене на пропуски; компютъризирани анализатори на газове; три термовизионни камери за безконтактно измерване на температурни полета; специализирана апаратура за измерване на енергийните характеристики на хладилни агрегати и машини; радио система за мониторинг на енергийни характеристики на обекти; уреди за измерване на факторите на работна среда - осветеност, микроклимат, шум; апарати за измерване на топлофизичните свойства на материалите.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Съвременна апаратура за изследване на топлофизичните свойства на материали и продукти.

              

   

 

     Термовизионен анализ на сгради и промишлени системи.

 

 

Съвременни платформи за моделно изследване на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници

 

 

Centre for Energy Analysis Lab_.jpg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 1 Кабинет: 2140А 

Контакти:

Имейл: bkirova@tu-sofia.bg
Телефон: + 359(0)2 965 22 09; + 359(0)2 965 22 07; +359(0) 882 270 566


Ръководител:

проф. д-р инж. Никола Калоянов
Имейл: ngk@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: 2337