faculties_present_img

"Българско списание за инженерно проектиране"

Списание"Българско списание за инженерно проектиране"
ИздателМашиностроителен факултет
Резюме

"Българско списание за инженерно проектиране" е периодично научно списание с широк научен и научно-приложен профил. Целта му е да предостави академичен форум за обмен на идеи между учените, изследователите, инженерите, потребителите и производителите, работещи в областта на машиностроенето, транспорта, логистиката, енергетиката, технологиите, съвременното компютърно проектиране, а също така и в областта на различни интердисциплинарни научни и научно-приложни проблеми. Издателите приветстват научни публикации с високо качество и значими научни, научно-приложни и творчески приноси.

Електронна версияhttp://bjed.tu-sofia.bg/indexBG.php