faculties_present_img

"Индустриален мениджмънт"

Списание"Индустриален мениджмънт"
ИздателСтопански факултет
Резюме

Списание „Индустриален мениджмънт" е научно списание, което се издава от Стопански факултет при Технически университет — София. 
Неговото предназначение е да съдейства за развитието на теорията и практиката в областта на индустриалния мениджмънт чрез споделяне на идеи, резултати от научни изследвания, приложни разработки и виждания за очертаващи се тенденции. Списанието се стреми да бъде форум за научни дискусии по проблеми на фирменото управление, маркетинга, производствения/операционния мениджмънт, иновационния мениджмънт, управлението на човешките ресурси, финансите и финансовия мениджмънт и др.

Електронна версияhttp://im.tu-sf.org/bg.html