faculties_present_img

Развитие на човешките ресурси

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042

Име на проекта: "Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"

Няма текст....

Още...
Проект: BG051PO001-4.3.04-0045

Име на проекта: "Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния

Няма информация....

Още...
Проект: BG051PO001-4.3.04-0048

Име на проекта: "Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенци

Няма информация......

Още...
Проект: BG051PO001-4.3.04-0053

Име на проекта: "ПРОГРЕС-ФТК: Платформа за персонализиране на обучението с гаранция за растежи ефективно самоусъвършенстване във Факултета по

Няма информация......

Още...