faculties_present_img

Специалности

ФМУ има в структура си шест специалности:

 • Машиностроителна техника и технологии;
 • Машиностроене и уредостроене;
 • Транспортна  техника и технологии;
 • Полиграфия;
 • Индустриален мениджмънт;
 • Авиационна техника и технологии
 • Мехатроника.

  Няма въведени специалности
  Няма въведени специалности
Адрес:

Пловдив
Блок: 4 Етаж: 2 Кабинет: 4240 

Студентска канцелария:

Мария Попова
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Ренета Боева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Деканска канцелария:

Величка Рашева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4239
Тел.:032/659 573

Уеб страница:

http://www.tu-plovdiv.bg/