faculties_present_img

Факултет по машиностроене и уредостроене

Plovdiv2_.jpg

Факултетът по машиностроене и уредостроене (ФМУ) е основан през 1986 година.

За този период се утвърждава като един от водещите машинни факултети в Република България, със съвременна материална база и високо - квалифицирани преподаватели. Благодарение на това, обучението се доближава до изискванията на страните от Европейската общност.

Получената добра научна и езикова подготовка позволява на студентите от факултета да провеждат стажове и дипломно проектиране в институти и фирми, с които има сключени двустранни международни договори.

ФМУ поддържа традиционно добри отношения с останалите машиностроителни и машинно технологични факултети от страната, като член на Асоциацията на машинно-технологичните факултети в България.

Катедрите и преподавателите от факултета поддържат тесни творчески и професионални контакти с редица индустриални предприятия от региона и страната.

Международните контакти на Факултета по машиностроене и уредостроене се изразяват в развитие и задълбочаване на двустранните връзки с партньори от Германия, Италия, Франция, Русия, Гърция и др.

По Европейската програма “Сократ/Еразъм” има сключени договори с Университети в Германия, Франция и Испания, по които се извършва международен обмен на преподаватели и студенти.

Преподавателите, докторантите и студентите от ФМУ извършват научноизследователската дейност чрез разработка и участие в международни, национални и индустриални проекти. Резултатите от научните и приложни изследвания са представени и публикувани на престижни научни форуми у нас и в чужбина.

ФМУ има в структура си шест катедри:

Машиностроителна техника и технологии;
Машиностроене и уредостроене;
Транспортна и авиационна техника и технологии;
Механика;
Индустриален мениджмънт;
Математика, физика и химия.

Адрес:

Пловдив
Блок: 4 Етаж: 2 Кабинет: 4240 

Студентска канцелария:

Мария Попова
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Ренета Боева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Деканска канцелария:

Величка Рашева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4239
Тел.:032/659 573

Уеб страница:

http://www.tu-plovdiv.bg/