faculties_present_img

Научни форуми

1. 29-та Международна научна конференция Електронна техника - ЕТ2020
Дати: 16-09-2020 до 18-09-2020
Място на провеждане: Созопол

Резюме: Конференцията ET2020 (#50336 в списъка на IEEE) е организирана от Техническия университет - София, Факултет по електронна техника и технологии, в сътрудничество с Техническия университет - Делфт, Холандия. Конференцията се подпомага технически от  IEEE Bulgaria Section и Съюз по електроника, електротехника и съобщения (CEEC). Съпредседатели: Георги Михов (gsm@tu-sofia.bg), Технически уни...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=24
2. 34-та Международна конференция по Информационни технологии (ИнфоТех-2020)
Дати: 17-09-2020 до 18-09-2020
Място на провеждане: Международен дом на учените (МДУ), Св. Св. Константин и Елена

Резюме: ИнфоТех е международен форум за учени, изследователи и експерти от индустрията за разпространяване на иновационни решения и резултати от проведени изследвания в следните области (но не единствено): Информационни технологии; Информационна сигурност; Мрежови и комуникационни технологии; Разпределени системи и приложения; Интелигентни системи и приложения; Технологии за системно проектиране; Технол...

Още...
Уеб страница: http://infotech-bg.com
3. XXV Научна конференция с международно участие „ЕМФ 2020”
Дати: 19-09-2020 до 21-09-2020
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет Ви кани да вземете участие в XXV-та Научна конференция с международно участие „ЕМФ 2020“, която ще се проведе в рамките на  „Дни на науката“ на Технически университет – София. Темите на конференцията са: Възобновяеми енергийни технологии Термодинамика, топло-и масопренос Повишаване енергийните характеристики нан ...

Още...
Уеб страница: http://iscfpe.tu-sofia.bg/
4. 5-та Младежка конференция по осветление с международно участие – LIGHTING 2020
Дати: 24-09-2020 до 26-09-2020
Място на провеждане: Русенски университет „Ангел Кънчев“

Резюме: Конференция LIGHTING 2020 е пета поред конференция за специалисти и най-вече млади учени, докторанти и студенти, работещи по проблемите на осветителната техника. Организатор на конференцията е Технически университет – София, Електротехнически факултет, в сътрудничество с Национален комитет по осветление (НКО) в България, член на Международната комисия по осветление CIE. Конференция LIGHTING...

Още...
Уеб страница: http://conference.nko.bg/
5. 15-та Международна конференция "Communication, Electromagnetics and Medical Applications- CEMA’20"
Дати: 15-10-2020 до 17-10-2020
Място на провеждане: гр. Атина, Гърция

Резюме: Международната инженерна конференция „Комуникации, електромагнетизъм и медицински приложения“ (CEMA) е посветена на всички съществени аспекти в развитието на телекомуникациите и електроника и тяхното приложение в   медицината. Тя се организира от Факултета по Телекомуникации при ТУ-София и Националния Технически Университет-Атина, Гърция. Конференцията цели да   уле...

Още...
Уеб страница: http://rcvt.tu-sofia.bg/CEMA/
6. Девета международна научна конференция „Компютърни науки‘2020“
Дати: 18-10-2020 до 21-10-2020
Място на провеждане: гр. Велинград

Резюме: Девета международна научна конференция “Компютърни науки‘2020”, организирана от Факултета по Компютърни системи и технологии, продължава традицията на серия от осем конференции, организирани в периода от 2004 до 2018 г. като научен форум, на който се представят и обсъждат иновативни идеи, концепции и технологии в областта на компютърните науки, информационните технологии, компютъ...

Още...
Уеб страница: http://www.conf.cceng.eu
7. Теоретичния семинар „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“
Дати: 20-10-2020 до 21-10-2020
Място на провеждане: гр. София, БИЦ на ТУ-София

Резюме: Катедра „Правни и хуманитарни науки“ при Стопански факултет, с удоволствие Ви кани да участвате в годишния теоретичния семинар на тема „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“. Семинарът се провежда в тематичните наравления: човекът в глобалната ситуация; западният социокултурен модел – криза или нов хор...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=154
8. VIII Научна конференция с международно участие "Съвременни технологии в културно-историческото наследство"
Дати: 29-10-2020 до 31-10-2020
Място на провеждане: гр. София Технически университет - Център за международни срещи „Х. Бьоме“

Резюме: Конференцията е посветена на 75 годишния юбилей на ТУ - София , в рамките на „Дни на науката - 2020“ с партньорството на УАСГ София и Проект на Европейския фонд за регионално развитие по ОП Наука и образование за интелигентен растеж „Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ“ и е ориентиран към специалисти както в областта на проучването и популяри...

Още...
Уеб страница: http://conference-design.tu-sofia.bg
9. XXVIII Национална конференция с международно участие "ТЕЛЕКОМ 2020"
Дати: 29-10-2020 до 30-10-2020
Място на провеждане: Национален дом на науката и техниката гр. София, ул. Раковски №108

Резюме: ХXVIII националната конференция с международно участие "ТЕЛЕКОМ 2020" е технически ко-спонсорирана от IEEE (IEEE конференция # 50385). Приетите и представените доклади ще бъдат предадени за включване в цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus и Web of Science. ТЕЛЕКОМ е ежегодна Национална научно-техническа конференция с международно участие, на която се предст...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=37
10. IV-та Младежка научна конференция МАШИНИ, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ „МИТ-2020“
Дати: 05-11-2020 до 06-11-2020
Място на провеждане: Библиотечно-информационен център на ТУ-София, гр. София, България

Резюме: IV-та Младежка научна конференция „МАШИНИ, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ“ се организира от Технически университет – София, Машиностроителен факултет на ТУ-София, Фондация „ЕВРИКА“, Федерация на научно-техническите съюзи и Български Съюз на Стандартизаторите. Конференцията дава възможност на студенти, докторанти, постдокторанти, хабилитирани лица и научни работници от частния ...

Още...
Уеб страница: https://mf.tu-sofia.bg/mit/