faculties_present_img

XXVII Международна научна конференция Електронна техника - ЕТ2018

ИмеXXVII Международна научна конференция Електронна техника - ЕТ2018
Начална дата13-09-2018
Крайна дата15-09-2018
Място на провежданеСозопол
Резюме

Конференцията ET2018 (# 44934 в списъка на IEEE) е организирана от Техническия университет - София, Факултет по електронна техника и технологии, в сътрудничество с Техническия университет - Делфт, Холандия. Конференцията се подпомага технически от IEEE Industrial Electronics Society, IEEE Bulgaria Section и Съюз по електроника, електротехника и съобщения (CEEC). Съпредседатели: Георги Михов (gsm@tu-sofia.bg), Технически университет - София, България и Стоян Нихтянов (S.Nihtianov@TUDelft.nl), Технически университет - Делфт, Холандия. Основни теми: Биомедицинско инженерство; Схеми и системи; Тестване, качество и надеждност; Обучение и образователни технологии; Вградени системи; Измервателни уреди и системи; Микроелектроника; Наноелектроника и технологии в електрониката; Индустриална електроника; Квантова, ядрена и оптоелектроника. Успоредно със сесиите се организират дискусии по проблемите на образованието и индустрията, където участниците обменят идеи как да подобрят взаимодействието между бизнеса и академичните среди.

Уеб страницаhttp://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=24