faculties_present_img

14-та Международна конференция "Communication, Electromagnetics and Medical Applications- CEMA’19"

Име14-та Международна конференция "Communication, Electromagnetics and Medical Applications- CEMA’19"
Начална дата17-10-2019
Крайна дата19-10-2019
Място на провежданегр. София, България
Резюме

Международната инженерна конференция „Комуникации, електромагнетизъм и медицински приложения“ (CEMA) е посветена на всички съществени аспекти в развитието на телекомуникациите и електроника и тяхното приложение в   медицината. Конференцията цели да   улесни  обмена на опит в различни области на телекомуникациите и електрониката като  мобилни комуникации, системи за  въздействие на електромагнитно поле и ултразвук върху живи организми, сателитни комуникации, обработка на сигнали, лазерни и оптични системи, радиолокация, микровълнови системи, ултразвукови системи, аудиовизуални системи и тяхното приложение в медицината.  Стремежът на конференцията е да събере учени инженери и лекари, изследователи и практици от различни страни, които работят в гореспоменатите научни области, за да обменят информация и да дадат своя  принос в тази важна интердисциплинарна област  на науката.

Конференцията е регистрирана в SCOPUS.
 

Научни направления:   

  • Системи за  въздействие на електромагнитно поле и ултразвук върху живи организми                                                                                                               
  • Мобилни комуникации в медицината
  •  Сателитните комуникации в медицината
  •  Методи и системи за обработка на медицински сигнали
  •  Лазерни и оптични системи в медицината
  •  Микровълнова и радарна техника
  •  Ултразвукови системи в медицината
  •  Електромагнитни полета и вълни в медицината
  •  Системи за образна диагностика (хардуер софтуер)                                           
Уеб страницаhttp://rcvt.tu-sofia.bg/CEMA/