faculties_present_img

Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец

PGKTS-Pravec.jpg

В Професионалната гимназия по компютърни системи и технологии, град Правец е създадено е през 1986 г. - една година след появата на Windows, процесори Intel 386 – за да подготвя специалисти в перспективното направление - изчислителната техника. Преподавателите са висококвалифицирани специалисти, назначени с конкурс и статут на университетски преподаватели. Методичното ръководство се извършва от Факултета по компютърни системи и управление.

С дипломата за средно образование и сертификат за трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на компютърни системи” зрелостниците могат да кандидатстват във всички висши училища у нас и в чужбина. Учебният процес е организиран на лекционен принцип, с упражнения по всяка дисциплина, което ги адаптира към спецификата на учене във ВУ и най-вече в ТУ, към който се насочват близо 90% от завършващите. 5-годишният курс за тях приключва със защита на дипломен проект в областта на софтуерното осигуряване или хардуерната поддръжка, който в повечето случаи има реална приложимост. С цел потребностите на пазара на труда и по-добра реализация, от 2 години в гимназията се изучава още една специалност „Системен програмист“. 

Завършилите ПГ по КТС се ползват с предимство при кандидатстване за редица предпочитани специалности в Технически университет-София. 

В гимназията учат 450 ученици от цялата страна, за които е осигурено общежитие и стол. Чрез различни национални и европейски програми педагогическият колектив осмисля свободното време на учениците, открива нови таланти, дава допълнителни знания и умения. Завършилите имат добра професионална подготовка - програмиране със C, C++,  DELPHI, програмиране в интернет, JAVA, HTML и др. В рамките на ЗИП и СИП се предлагат и други съвременни продукти с използване на супер компютри. Английски език се преподава 960 часа през целия курс. Предлага се и втори език – немски, руски, френски, испански.

Създадената  театрална трупа, духов оркестър и  мажоретен състав допринасят за духовното развитие на учениците.

Гордост за училището са постиженията в спорта и изцяло модернизираната спортна база, която е на разположение на всички ученици. Спортният клуб УКТЦ обединява отбори по футбол, баскетбол, волейбол, туристическо ориентиране, стрелба с лък.

Баскетболният отбор е неизменно на финалите на ученическите игри. Последните две години, като национален шампион се класира и за Световното ученическо първенство.

Директор:

гл. ас. инж. Трифон Трифонов
тел.+359 7133 2224
trifonov_uktc@yahoo.com

Адрес:

ж.к "Север", Димитър Грънчаров No 21, град Правец

Уеб страница:

http://www.uktc-bg.com/