faculties_present_img

Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец

PGKTS-Pravec.jpg

Училището е създадено като Учебен квалификационен технологичен център (УКТЦ), град Правец, през 1986 година с постановление на Министерски съвет. Целта е обучение на специалисти в областта на информационните технологии, необходими за произвежданите в град Правец 8 и 16 битови персонални компютри. То влиза в структурата на Държавното обединение “Микропроцесорни системи”.

2004 година, със заповед на МОН, името на училището е променено – Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – град Правец при Технически Университет – София.

2016 година Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – град Правец отпразнува своя 30-годишен юбилей, на който присъстваха бивши и настоящи възпитаници на училището.

2017 година с Решение № 356 / 29.06.2017 г. на Министерски съвет училището е обявено за училище с национално значение. Същата година със заповед на министъра на образованието и науката името на училището е променено на Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи.

За по-добра професионална подготовка НПГ по КТС – град Правец е звено, финансово и методически подчинено на Технически университет – София.

Училището се управлява от научен ръководител, назначен от университета. Всички преподаватели и служители се назначават от Ректора на ТУ и са на щат към Технически университет – град София.

Обучение и професионална подготовка

В НПГ по КТС се обучават 660 ученици от цялата страна, от които 445 са на общежитие. Те се подготвят в атмосфера на изобретателност и академично развитие, което допринася и спомага за по-бързата им професионална адаптация. Високо квалифицираните преподаватели – професори, доценти и асистенти от факултета по Kомпютърни системи и технологии на ТУ София осигуряват солидна база от знания в областта на електрониката и програмирането. В рамките на професионалната подготовка се изучават и дисциплини като програмиране, бази данни, разработка на софтуер, компютърна периферия и мултимедии, компютърни мрежи, компютърна графика и дизайн, вградени системи и други.

Курсът на обучение е 5 години. Учебният план включва и всички общообразователни предмети от държавните образователни изисквания. В гимназията се изучава интензивно английски език, а като втори чужд език – немски, руски, испански и китайски език.

След завършване на 12 клас и успешно издържани държавни зрелостни изпити, учениците получават диплома, с която могат да продължат образованието си във всички университети у нас и в чужбина. Получават и свидетелство за професионална квалификация – професия: „Системен програмист“ след полагане на държавен изпит за професионална квалификация.

Кандидат-студентите, завършили НПГ по КТС – Правец и ТУЕС – София, се състезават помежду си за 15 % от местата за всички специалности на Техническия университет. Учениците от НПГ по КТС – Правец и ТУЕС – София, звършили средното си образование с успех 5.00 – 6.00, се класират и приемат за студенти в ТУ – София по първо желание.

Спорт и здраве
 
В училището се обръща голямо внимание на здравето и физическото развитие на учениците чрез осигуряване на различни видове спорт, който те сами избират – тенис на маса, баскетбол, футбол, аеробика, бадминтон, стрелба с лък, волейбол, спортно ориентиране, за които са осигурени модерна мултифункционална спортна площадка и физкултурен салон.

В първи курс в учебния план е включен и се провежда задължителен едноседмичен ски курс.
В НПГ по КТС функционира и ученически спортен клуб. Отборите на училището са с престижни участия и печелят награди на областни, национални и републикански ученически игри.
Баскетболният отбор към училището е трикратен национален шампион и участва на два световни ученически шампионата. Отборът по тенис на маса печели първа награда на областното ученическо първенство.
 
НИЕ СЕ ГОРДЕЕМ С:
 
*Сиско академия – осигурява за нашите ученици безплатен сертификат
*Клуб по „Роботика“, който дава възможност да бъдат включени креативни и талантливи участници
*Духов оркестър
*Мажоретен състав
*Училищен ученически съвет

 

МАТЕРИАЛНА БАЗА
 
НПГ по КТС разполага с функционално разпределени сгради: Училищен корпус, общежития и хранителен блок. За добрата подготовка на учениците са осигурени:
*Лекционни зали с мултимедия
*Зали с интерактивни дъски
*Компютърни кабинети – 10 бр.
*3D лаборатория
*Технически лаборатории за провеждане на учебна практика
*Класни стаи
*Медиатека с интернет
*Зали за презентации
*Зала GREEN SCREEN

 
КАК ДА СТАНЕШ ЕДИН ОТ НАС?
 
За учебната 2019 / 2020 година в училището ще бъдат приети 130 ученици: момичета и момчета на общо основание след завършен VII клас.
Приемът е съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища на МОН.
Балообразуващи са:
*Удвоените оценки по БЕЛ и математика от външното оценяване в VII клас;
*Оценките по математика и информационни технологии от Свидетелството за основно образование.

Наредба за прием учебната 2019/2020 година: тук

 
Директор:

гл. ас. инж. Трифон Трифонов
тел.+359 7133 2224
trifonov_uktc@yahoo.com

Адрес:

ж.к "Север", Димитър Грънчаров No 21, град Правец

Уеб страница:

http://www.uktc-bg.com/