faculties_present_img

Енергомашиностроителен Факултет

power_.jpg

По време на петдесетгодишната му история факултетът е спечелил репутацията на един от най-големите и най-престижните факултети в системата на Технически университет – София. В наши дни ЕМФ е лидер при обучението на висококвалифицирани инженери в областта на топлотехниката, топлоенергетиката и ядрената енергетика, енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, хидравликата и пневматиката, а също така и текстилната техника. Факултетът е известен и с голямата си роля в процеса на ускорено развитие на науката и на нейното практическо приложение. В образователния процес са включени четири катедри.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 3 Кабинет: 2344 

Студентска канцелария:

Теодора Петкова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Ася Стоянова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Деканска канцелария:

маг. ик. Росица Маркова
Email: rmark@tu-sofia.bg
Кабинет: 2344
Тел.:02 965-3290