TeSLA

Име на проекта: TeSLA

Анотация:

ЕК одобри проект TeSLA, в рамките на който ще се дефинира и разработи система за e-оценяване, която ще допуска студентите и ще установява тяхното лично участие в учебните дейности в частично или изцяло online среди. 
Координатор на проекта е UOC, каталонски online университет, създаден през 1994г. С виртуалната си учебна среда той е доказал своя опит в online обучението. Консорциумът на проекта включва 18 партньорски организации в различни научни и изследователски  области с опит и постижения, признати в Европа. Проектът се финансира по Европейската програма  Horizon 2020 с бюджет от 7 млн. Евро за 3 години и стартира от януари 2016г.

Целта на TeSLA е подобряване на процеса на e-оценяването чрез въвеждане в учебните дейности на такива инструменти и ресурси, които дават възможност за събиране на данни, чрез които студентите могат да бъдат допуснати в системата и идентифицирани. 

TeSLA открива нови възможности пред образователните институции.  Включените в проекта университети ще проведат мащабни пилотни тестове с над 14,000 студенти от цяла Европа, с отчитане на техните социални и културни различия, които гарантират еднакви възможности и осигуряват всеобхватен резултат.
 
Проектът ще предостави свободно стандартна версия на online системата за e-оценяване за целите на обучението и професионална комерсиална версия за разпространение на международния пазар.

Официален сайт на проекта:  http://www.tesla-project.eu
Видео презентация на проекта ( с бг субтитри )
 
 

Цел на проекта:

 “Чрез TeSLA се стремим да предоставим на образователните институции и бизнеса система, която поддържа всякакъв модел на оценяване в процеса на преподаване и учене, с взимане пред вид на съответните етични, законови и технологични аспекти”, споделя Ana Elena Guerrero, координатор на проекта и член на групата TEKING в центъра за електронно обучение в UOC.

Екип от ТУ-София:

Екипът, който участва в разработката и изпълнението на проекта е от Факултета по приложна математика и информатика. Ръководи се от доц.д-р Анна Розева и включва доц.д-р Малинка Иванова и доц.д-р Мариана Дурчева.

Консорциум: Състои се от около 60 специалисти от следните 18 партньорски организации :
 
Университети:

http://www.thebrilliantclub.org/wp-content/uploads/2012/02/The-Open-University.gif
 
Агенции по качеството:
 
 
 

Изследователски центрове:

 
 

 Технологични фирми:

 
 
 

Координатор:

Universitat Oberta de Catalunya

Anna Elena Guerrero

Member of the TEKING research group and project coordinator

aguerreror@uoc.edu

(+34) 933 263 723