faculties_present_img

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2019

ИмеМЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2019
Начална дата31-05-2019
Крайна дата03-06-2019
Място на провежданегр. Созопол
Резюме

Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в ежегодната  международна научна конференция, АВТОМАТИКА, част от форума „Дни на науката на ТУ-София“ Созопол’2019, организирана от Факултет Автоматика на ТУ-София. Конференцията се провежда в шест теамтични направления: Биоелектроинженерство, Електрозадвижване и автоматизация на  машини, Индустриална управляваща техника,Информационна измервателна техника, Робототехнически системи, Системи и управление, Tеоретична електротехника.

Всички приети доклади ще бъдат публикувани в ГОДИШНИКА НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ISSN 1311-0829

Уеб страницаhttp://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=118