faculties_present_img

Сдружение: Международната Федерация по Автоматично Управление IFAC

Международната федерация за автоматично управление (IFAC) е мултинационално сдружение на над 50 Национални организации-членки, занимаващо се с проблемите на автоматичното управление, неговите приложения и въздействието на неговите технологии върху обществото. IFAC има за цел да бъде надежден източник на висококачествена информация по въпросите на автоматичното управление, да спомогне за създаването на среда, в която общността на специалистите по автоматично управление да просперира, да пропагандира сред населението ползите от използването на автоматичното управление и т.н. IFAC издава 7 престижни списания, всяка година организира и провежда около 40 технически конференции, а на всеки 3 години провежда Световен конгрес.

МЕЖДУНАРОДАНА НАУЧНА И ПРОФЕСИОНАЛНА АКТИВНОСТ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ В IFAC

Академичната общност на Технически Университет-София има своето забележително участие в дейността на Международната Федерация по Автоматично Управление IFAC (International Federation of Automatic Control)

http://www.ifac.org/

Показателен е фактът, че в исторически план представителят на България при влизането й като пълноправен член през 1960 г. в Международната Федерация по Автоматично Управление IFAC (Световен конгрес на IFAC, 1960, Москва), е проф. Трайко Петков Трайков - един от създателите на Факултет Автоматика и катедра Системи и Управление.
Преподаватели от ТУ-София са създателите и основните модератори на българския чаптър на IFAC - Bulgarian IFAC Committee, базиран като национална професионална организация в рамките на ФНТС в Съюза по Автоматика и Информатика „Джон Атанасов“ (John Atanasoff Society of Automatics and Informatics - SAI) в едно с изтъкнати и световно признати членове на научната общност в страната ни – акад. проф. дтн Васил Сгурев, акад. проф. дтн Кирил Боянов, чл. кор. проф. дтн Петко Петков, чл. кор. проф. дтн Минчо Хаджийски, чл. кор. проф. дтн Филип Филипов и др.

 

Председатели на Bulgarian IFAC Committee от страна на ТУ-София и Факултет Автоматика, са били проф. д-р Гео Иванов Гатев (1994-2000 г.) и чл. кор. проф. дтн Петко Христов Петков (2000 г.-2014 г.), а членове - проф. дтн Емил Николов, проф. д-р Валери Младенов и др. От 2005 г. насам проф. дтн Емил Николов е зам. председател на два технически комитета на международната федерация IFAC:
- IFAC's Technical Committees Cost Oriented Automation (4.4)

- IFAC's Technical Committees  Transportation Systems (7.4)

През последните години с активността, личното участие и отговорното поемане на цялостната организацията, преподавателите и учените от Технически Университет-София и Факултет Автоматика модерираха и проведоха в страната важни и представителни международни конференции по линията на IFAC:

- International IFAC Workshop „Energy Saving Control in Plants and Buildings“, October 2-5, 2006, Bansko, Bulgaria;
- 13th IFAC Symposium on „Control in Transportation Systems“CTS’2012, September 12-14, 2012, Sofia, Bulgaria;
- 23-rd International Conference on Artificial Neural Networks “Artificial Neural Networks and Machine Learning” ICANN’2013, September 10-13, 2013, Sofia, Bulgaria.


като оценката за качеството на провеждането на които конференции от IFAC Secretariat Austria, EUROPE бе максимално положителна.

 


 

Уеб страница: http://www.ifac-control.org