faculties_present_img

Клъстер: EURAXESS - мрежа от центрове за мобилност на учени в европейски страни

Euraxess Services Network
 

EURAXESS е мрежа от над 300 центъра за мобилност на учени в 40 европейски страни. Тази мрежа предоставя на мобилните учени и техните семейства подробна информация за административни и правни въпроси при преместване от една страна в друга, както и информация за работни места, възможности за финансиране, социални и здравни осигуровки, данъци, практическа информация за професионалния и ежедневния живот, и т.н. Контактните лица на Мрежата помагат на мобилните учени и техните семейства да планират и организират преместването си в чужбина и им предоставят съдействие по всички въпроси, свързани с мобилността.

 
 

Уеб страница: http://www.euraxess.bg/bg/home