faculties_present_img

Сдружение: „Български информационен консорциум“

Представител на университета: Директорът на БИЦ

Мисията на Българския Информационен Консорциум е да осигурява на българските потребители достъп до най-добрите информационни ресурси на възможно най-достъпна цена, като налага високи професионални критерии в предлагането на услугите и подбора на ресурсите.

Уеб страница: http://www.bic.bg/