faculties_present_img

Сдружение: „Асоциация на изследователските университети“

Представител на университета: проф. д-р Камен Веселинов, ФТ

Сдружението работи за координиране на действията за научни изследвания, подпомагане развитието на образованието, науката, техниката и технологиите, защита на околната среда, осъществяване на съвместни проекти в областта на науката и образованието и др.