faculties_present_img

Клъстер: „Микроелектроника и индустриални електронни системи“

Представител на университета: проф. д-р Марин Христов, ФЕТТ

КМИЕС е учреден със следните цели: подкрепа на бизнеса и на иновациите в сектора „Микроелектроника и индустриални електронни системи“; подпомагане обучението и професионалната квалификация на кадри чрез създаване на образователни центрове и разработване на учебни програми за обучение в сектора; създаване платформа за обмен на информация, координиране на общностни проекти, спомагащи за развитието на сектора  „Микроелектроника и индустриални електронни системи“ и подобряване на неговата конкурентоспособност; създаване на позитивен обществен интерес и нагласа към дейността на сектора  и подобряване на неговата конкурентоспособност.