faculties_present_img

Клъстер: „Български Клъстер Телекомуникации“

Представител на университета: проф. д-р Владимир Пулков, ФТК

Български Клъстер „Телекомуникации” има за основна цел да подпомага развитието на бизнеса и иновациите в сектор „Телекомуникации”. Цели на сдружението – разработване на образователни програми, създаване на специализирани научни лаборатории и центрове, разработване на проекти, финансирани от национални и европейски програми.

Уеб страница: http://www.btcluster.org/bg/content/about-us