faculties_present_img

Сдружение: „Клъстер Аеро-космически технологии, изследвания и приложения“

Представител на университета: доц. д-р Диан Гешев, ФТ

Клъстер Аеро-Космически Технологии, Изследвания и Приложения (CASTRA) е неправителствено сдружение в обществена полза между представители на бизнеса, академични институции и неправителствени организации с дейност и капацитет в областта на разработката на аеро-космически технологии и тяхното приложение в иновативни продукти и услуги, част от ‘икономика на знанието и иновациите’.

Целите са:

  • да съдейства за развитието на изследванията, иновациите и технологиите; 
  • да подпомага изграждането на подходяща среда за обучението, професионалната квалификация и развитието на кадри, създаване на съвместни образователни центрове, както и разработване на съвременни учебни програми за обучение в сектора „Аеро-космически технологии, изследвания и приложения” и свързаните дисциплини;
  • да създава платформа за обмен на информация, координиране на общностни програмни инициативи, спомагащи за развитието на сектора;
  • да създаде национална технологична платформа; и др.

Уеб страница: http://castra.org/?lang=bg