faculties_present_img

Фондация: „Приятели на ТУ – София“

Фондацията работи за:

  • утвърждаването и развитието на духовните ценности на обществото;
  • развитието на образованието, науката, техниката и технологиите;
  • защита на околната среда;
  • организиране и подпомагане на специализации на преподаватели от ТУ – София, както и обмен между преподаватели, студенти и докторанти у нас и в чужбина;
  • организиране и провеждане на симпозиуми, семинари, конференции в страната и чужбина