faculties_present_img

Сдружение: „Българска Асоциация Интелигентни Транспортни системи (БАИТС или ITS Bulgaria)

Представител на университета: проф. д-р Владимир Пулков, ФТК и доц. д-р Теодоси Евтимов, ФТ

БАИТС е пълноправен член на мрежата от ITS асоциации, която е активен член на Европейската ITS асоциация ERTICO и работи в полза на транспортния сектор. Основната задача на ИТС България е да установи оперативна съвместимост и непрекъснатост на услугите в областта на  ИТС и да ускори интеграцията на съществуващите технологии за създаване на нови услуги, които да играят все по-важна роля в нашата транспортна система и които водят до намаляване на задръстванията, пътните произшествия, емисиите на въглероден диоксид във въздуха.

Уеб страница: http://its-bulgaria.bg/