faculties_present_img

Университет: European University Association (EUA)

ТУ – София има статут на индивидуален пълноправен член на EUA. EUA, със своите 850 члена, е най-голямата и значима организация, представляваща интересите на университетите и на висшето образование в Европа. EUA предоставя на своите членове възможности за споделяне на най-добри практики чрез участие в проекти, конференции и други дейности за съвместно обучение. Чрез работата си с Европейската комисия и Парламент, както и с други ключови организации, EUA функционира като глобален глас на университетите и лобира в интерес на членовете си при формирането на европейските политики и програми в областта на висшето образование, като използва за целта информация, събрана от индивидуалните университети. EUA работи непрестанно за създаване на мрежа от европейски академични институции с висока степен на диверсификация, предоставящи широк спектър от квалификации и възможности за мобилност на студенти, преподаватели и служители, които да съдействат за изграждането на Европа на знанието.

Уеб страница: http://www.eua.be