faculties_present_img

BG 051PO001-3.1.07-0018

Име на проекта: "Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление

Бенифициент: ТУ - София чрез Машиностроителен факултет

Основна цел на проекта е да стимулира сътрудничеството между ТУ – София и индустрията за подобряване на обучението на студентите по измервателна техника и управление на качеството в съответствие с изискванията на пазара на труда.

 

Проекта се реализира от екипи на ТУ-София и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

 

Очаквани резултати

  • Проучване за потребностите на бизнеса и изискванията и практиката в обучението по ИТУК в Европа
  • Мерки за ангажиране на бизнеса в обучението
  • Учебен план за нова специалност „Метрология и измервателна техника“ и 2 актуализирани учебни плана, 72 актуализирани и 26 нови учебни програми
  • 2700 обучени студенти по актуализираните и по новите програми;
  • Включени в обучението 10 гост–лектори от бизнеса; Ръководство на 10 дипломни работи по теми от бизнеса; Визити в 10 лаборатории и фирми
  • Сключени 4 договори за партньорство с работодатели
  • Пубикувани 4 брошури; 20 срещи в СОУ; 6 семинара на преподавателите; Представяне на проекта на 6 форума в страната и 2 в чужбина; 2 сесии на конференции.

Ръководител: доц. д-р Георги Дюкенджиев

Уеб страница: http://ituk.mf.tu-sofia.bg/home/