faculties_present_img

BG051PO001-3.1.07-0022

Име на проекта: „Създаване и актуализиране на учебни програми за обучение на студенти в областта на управление на ресурси в предприятията”

Бенифициент: Технически университет – София чрез ФАИО

Начало на проекта: 26-04-2013

Срок за изплънение: 20 месеца (months)

Целта на проекта е предоставяне на обучение в областта на управление на ресурси в предприятията чрез изграждане на тясна партньорска връзка между Технически университет – София и представители на бизнеса. Основните задачи са насочени към изграждане на контактна мрежа между ТУ-София и бизнес-средите, анализ на съвременните потребности на образованието и пазара на труда за управление на ресурси в предприятията (ERP системи), разработване на съвместна политика за ефективно взаимодействие и създаване на ефективни механизми за консултации между университета и бизнес-средите, изграждане на иновативни образователни модели за осигуряване на необходимото ниво на придобиваните знания и умения и съответно висока конкурентоспособност на подготвяните специалисти, актуализиране на учебното съдържание на специални курсове за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и създаване на учебен план на нова магистърска специалност „Управление на ресурси в предприятията“. Като партньор в проекта участва фирмата Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз ЕООД, която предоставя широк спектър от IT услуги за ERP в двадесет и осем страни.

Ръководител: доц. д-р Милена Лазарова (ФАИО)