faculties_present_img

Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда

string(1) "6"

Име на проекта: EDU-LAB Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда

Продължителност: 01.01.2017 - 30.06.2019

Финансирано от:

Interreg – Danube Transnational Programme


Анотация:

Технически Университет – София заедно с Министерството на образованието и науката, Българската Стопанска Камара, Институтът за изследвания на обществата и знанието при БАН,  община Враца и община Видин, участва в международния INTERREG проект “EDU-LAB – New Danubian Governance in Labour Market Relevance of Higher Education (Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда), договор DTP1-1-115-4.1.

Проектът се финансира от Европейския съюз (ERDF and IPA) по Програмата за транснационално сътрудничество - Програма „Дунав“, в която Република България участва през периода 2014 – 2020 г. EDU-LAB има за цел да подобри професионалните възможности на младите хора от Дунавския регион. В проекта участват над 20 организации партньори от 10 държави, като проекта стратира на 01.01.2017 и има продължителност 2.5 години.

Цел на проекта:

Начална точка за развитие на нова рамка на начин на мислене е изграждането на капацитет. EDU-LAD обединява заедно партньори от висшето образование, бизнес организации, публичния сектор и политиците. Този съвместен процес на обучение ще включва и участие и на гражданското общество. По проекта ще бъде разработен нов модел на управление с цел създаване на обвързващ ангажимент от "Дунавската харта за млади таланти".

Екип от ТУ-София:

В проекта участват преподаватели от Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) и Стопански Факултет.

Допълнителна информация:

Повече информация за проекта: www.interreg-danube.eu/edu-lab

Координатор на проекта: European Foundation for Education – Германия

Координатор на проекта за ТУ - София: проф. д-р юр. инж. Стефан Стефанов