SMART

Име на проекта: SMART

Анотация:

Проектът SMART е част от европейския проект Shift2Rail за интелигентен и устойчив растеж, чрез който се насърчават изследвания и иновациите в железопътния сектор. Идеята на европейския проект Shift2Rail е да се постигне единно европейско железопътно пространство (SERA) чрез:

  • Подобряване на привлекателността и конкурентоспособността на европейската железопътна система, за да се осигури преминаване от автомобилния към по-устойчив вид транспорт, като железопътния транспорт;
  • Поддържане на водещата роля на европейската железопътна индустрия на световния пазар;
  • Осигуряване на по-ефективно използване на ресурсите на европейската железопътна транспортна система.

Цел на проекта:

Основната цел на SMART е да повиши качеството на железопътния товарен превоз, както и неговата ефективност и капацитет, чрез автоматизиране на железопътните разпределителни гари на европейските железници. За постигането на основната цел SMART ще осигури изпълнението на следните измерими цели:

  • пълно, безопасно и надеждно автоматизирано решение за откриване на препятствия и задействане на спирането на влаковете при наличие на препятствия;
  • разпознаване на вагони на къси разстояния при маневриране, които могат да бъдат интегрирани в планирания модул за автономна експлоатация на влакове (ATO);
  • разработване на система за управление на разпределителни гари в реално време, интегрирана в IT платформа, достъпна на пазара.

Протоколът SMART ще предостави прототипни хардуерни и софтуерни алгоритми за откриване на препятствия, както и стандартизирани интерфейси за интегриране в модула ATO. Системата ще комбинира две технологии за нощно виждане: термокамера с мултистерео визуална система и лазерен скенер, за да създаде система за разпознаване при къси (до 20 м) и дълги разстояния (до 1000 м) на препятствия през деня и нощта, а също така и по време на работа при намалена видимост. Системата ще може освен надеждно да открива препятствие до 1000 м, ще осигури и разпознаване на вагони в близък обсег (<200 m) за маневрени операции с допустимо отклонение от +/- 5 cm. Системата за управление на релсови пътища в реално време ще осигури оптимизиране на наличните ресурси за планиране на операции по сортиране, за да се намалят общите транспортни времена и разходите, свързани с обработката на товари. Системата за управление на разпределителната гара ще предоставя данни в реално време относно наличните ресурси по отворените стандартни формати за данни TAF / TSI за връзка с външни мрежови системи и споделената употреба на разпределителните гари между различните доставчици на услуги.

Екип от ТУ-София:

Екипът на Техническия университет в София е от Машиностроителния факултет и от Факултета по транспорт. Ръководител на екипа е проф. д-р Любомир Димитров с членове доц. д-р Панчо Томов, доц. д-р Борислав Дамянов, гл. ас. д-р Санел Пургич.

Партньори:

  • UNIVERSITAET BREMEN (UB), Германия
  • UNIVERZITET U NISU (UNI),  Сърбия
  • HARDER DIGITAL SOVA D.O.O. NIS (SOVA) DOO, Сърбия
  • RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN (RWTH), Германия