faculties_present_img

International conference on High Technology for Sustainable Development “HiTech 2019”

ИмеInternational conference on High Technology for Sustainable Development “HiTech 2019”
Начална дата10-10-2019
Крайна дата11-10-2019
Място на провежданеНационален дом на науката и техниката гр. София, ул. Раковски №108
Резюме
Тази конференция се организира от Технически университет – София, Федерацията на научно-техническите съюзи и IEEE България. Целта на конференцията е да представи информация и да сподели опит относно новите разработки, тенденции и приложения от областтите на високите технологии. В организационния и програмния комитети участват представители от 20 страни и повече от 20 университета и научни организ.  Работните езици на конференцията са английски и френски. Научните статии ще бдат публиувани на английски език. Това е форум, който е в календара на IEEE и ще бъде индексиран от IEEE Xplore Digital Library и SCOPUS. На предишната конференция проведена през 2018 г. 72 броя научни доклада бяха индексирани от IEEE Xplore Digital Library, SCOPUS и We of Science. В ход е стандартна процедура, при която през 2020 конференцията от 2018 ще получи индивидуален SJR.  

Всеки автор може да участва най-много с три статии. Всички статии се допускат до изнасяне в конференцията след двойно рецензиране от хабилитирани лица, с релевантна компетентност. Не се допуска публикуване на статиите без да бъдат изнесени на конференцията. Окончателните варианти на статиите са подложени на двойно рецензиране и проверка за липса на плагиатизъм. Допускат се за публикуване само статии, които са с висока научна новост, релевантни са на тематиката на конференцията, написани са във висок научен стил и има липса на плагиатизъм.

На конференцията са поканени известни френски учени, като гост лектори.
Уеб страницаhttp://hitech.tu-sofia.bg