faculties_present_img

55-та Международна конференция "ICEST 2020"

Име55-та Международна конференция "ICEST 2020"
Начална дата01-07-2020
Крайна дата03-07-2020
Място на провежданеФакултет по електронно инженерство, Университет на Ниш, гр. Ниш, Сърбия
Резюме

Уважаеми Колеги,
Имаме удоволствието да Ви информираме, че 55-та Международна научна конференция по информационни, комуникационни и енергийни системи и технологии ICEST 2020 ще се проведе от 1 до 3 юли 2020 г. в Факултета по електронно инженерство към Университета в Ниш, Република Сърбия.
Конференцията ICEST, която е приемник на конференцията EIST, досега успешно се организира от Факултета по телекомуникации на Техническия университет - София,  България, Факултета за технически науки към Университет „Свети Климент Охридски“ - Битоля, Северна Македония и Факултета по електронно инженерство към Университета в Ниш, Република Сърбия.
Тази година тя се организира от Факултета по електронно инженерство към Университета в град Ниш, Република Сърбия.
Тематични области:

 • Радиокомуникации, микровълнови устройства, антени
 • Телекомуникационни системи и технологии
 • Обработка на цифрови сигнали
 • Обработка на цифрови изображения
 • Компютърни системи и Интернет технологии
 • Информатика и компютърни науки
 • Електроника
 • Енергийни системи и енергийна ефективност
 • Системи за управление
 • Измервателни системи и технологии
 • Отдалечен мониторинг на околната среда
 • Инженерно образование
 • Други

Важни дати
Депозиране на доклад:
15 Април 2020
Уведомление за приемане:
31 Май 2020
Публикуване на работна програма:
15 Юни 2020

Уеб страницаhttp://www.icestconf.org/