faculties_present_img

ХXIV международна научно-техническа конференция Автоматизация на Дискретното Производство“ АДП – 2020”

ИмеХXIV международна научно-техническа конференция Автоматизация на Дискретното Производство“ АДП – 2020”
Начална дата29-06-2020
Крайна дата02-07-2020
Място на провежданебаза Созопол на ТУ- София
Резюме

Международната научно-техническа конференция "Автоматизация на дискретното производство" от 1998 год. се провежда ежегодно в рамките на дните на науката на ТУ-София. В конференцията участват учени от България, Германия, Чехия, Грузия, Беларус, Сърбия,Северна  Македония и др.
Организатори на конференцията са катедра "АДП" при МФ и ННТД по АДП при НТС по машиностроене. Тематиката на конференцията е в областта на мехатрониката, автоматизацията и роботизацията на производствата с дискретен характер. Обособени са девет основни научни направления.
Всички изпратени доклади се рецензират, анонимно на принципа “Single Blind”. Приетите доклади се публикуват в Научни известия на НТС по машиностроене ISSN-1310-3946.

Уеб страницаhttps://mf.tu-sofia.bg/MNTK%20ADP%20site/index.html